Casa Inicio Atlántico, modelo nacional en recolección de medicamentos posconsumo