Casa Deportes Gigantes, lucharon pero no pudieron ante Toros