Casa Económicas Si se apela fallo favorable a Granabastos se prolonga proceso: Alex Riveira