Casa Barranquilla Atlántico, modelo nacional en recolección de medicamentos posconsumo