Casa Nacional Gobernación entrega materiales a familias afectadas por vendaval