Casa Atlántico Padres de familia de Puerto Giraldo protestan por falta de garantías